Als je bepaalde klachten hebt, maar er wordt binnen de reguliere zorg geen oorzaak gevonden, wat doe je dan? Veel mensen geven het dan op, maar daar gaan de klachten niet van over. Daarom is het goed om actie te ondernemen en dan kun jij naar een therapeute gaan die een EMB bloedtest af kan nemen. Deze test staat ook wel bekend als de APK van je lichaam. Je krijgt namelijk een goed beeld van of je lichaam in balans is en zo niet, wat je er dan aan kunt doen.  

Wat kan er getest worden met de EMB bloedtest?

De orthomoleculair therapeut kan een EMB bloedtest afnemen en dan kan er van alles worden bekeken. Daarbij kun je denken aan het meten van de reguliere waarden zoals de trombocyten (bloedplaatjes), rode bloedcellen (erytrocyten), witte bloedcellen (leukocyten), hemoglobine (Hb), Hematocriet (Ht), Mean Corpuscular Volume (MCV) en Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC). 

Maar er kan ook sprake zijn van een energetische verstoring. Dit kan ook worden gemeten aan de hand van de EMB bloedtest. Een darmverstoring, parasietbelasting, leverbelasting een vrije radicale belasting, dit en meer kan worden gemeten met de test. Maar ook een vitaminepanel en mineralenpanel, daarbij wordt er gekeken of dat jij een tekort hebt aan bepaalde vitamines of mineralen. Een toxische belasting is ook van belang en geeft inzicht in de afvalstoffen in je lichaam. Maar ook de virale en bacteriële belasting worden bekeken. 

Door wie laat jij de EMB bloedtest afnemen?

Het beste kun jij de EMB bloedtest af laten nemen bij een orthomoleculair therapeut. Eerst kun je dan je verhaal doen, er worden ook vragen aan je gesteld en dan wordt eigenlijk je hele situatie in kaart gebracht. Waar komen de klachten vandaan, hoe lang heb je ze al, waar loop je tegenaan? Hoe is het met je voeding en leefstijl? Alles wordt genoteerd en dan kan de test worden afgenomen. Binnen twee weken is dan de uitslag van de test binnen bij de orthomoleculair therapeut en dit kan dan naast je verhaal worden gelegd. Zo kan er gekeken worden naar aanknopingspunten, samen ga je op zoek naar hoe je lichaam weer in balans gebracht kan worden. 

Vervolg na EMB bloedtest

Als de resultaten van de EMB bloedtest bekend zijn kunnen deze samen met jou worden besproken en om worden gezet naar een plan van aanpak. Je hebt dan zelf de keuze of dat jij er samen met de orthomoleculair therapeut aan wil werken of dat je het alleen wil doen. Veel mensen vinden het wel fijn om ondersteuning/begeleiding te krijgen van een orthomoleculair therapeut, maar dat bepaal je zelf.